14.09.2023 Без коментари

Учител по български език с руски/украински език Отговорности:- преподава български език на възрастни и деца, бежанци от войната в Украйна, които изучават български език поради миграционни причини, за да покрият професионални изисквания или

14.09.2023 Без коментари

Всички украински деца, които имат българска закрила, могат да бъдат прегледани и лекувани БЕЗПЛАТНО в детското отделение на МБАЛ „Свети Мина”, ДКЦ 6, на адрес гр. Пловдив, ул. Иван Вазов, 59 г. Освен

14.09.2023 Без коментари

Хранителният режим на децата значително влияе върху техния растеж и развитие; следователно е изключително важно да се гарантира, че техният дневен хранителен прием е добре балансиран и включва основни витамини и минерали, които осигуряват необходимата им енергия. Основните източници