септември 14, 2023 Без коментари

Всички украински деца, които имат българска закрила, могат да бъдат прегледани и лекувани БЕЗПЛАТНО в детското отделение на МБАЛ „Свети Мина”, ДКЦ 6, на адрес гр. Пловдив, ул. Иван Вазов, 59 г. Освен

септември 14, 2023 Без коментари

Хранителният режим на децата значително влияе върху техния растеж и развитие; следователно е изключително важно да се гарантира, че техният дневен хранителен прием е добре балансиран и включва основни витамини и минерали, които осигуряват необходимата им енергия. Основните източници