Проект За Психологическа Подкрепа “От Сърце Към Сърце”

    В момента си тук!
  • Начало
  • Проект За Психологическа Подкрепа “От Сърце Към Сърце”

Цел на проекта

Подкрепа за психичното здраве на пострадалите от военната агресия деца и възрастни украинци в Пловдив.

Мисия на центьра

Оказване на професионална психологическа помощ на деца, възрастни и техните семейства, засегнати от войната в Украйна. Центърът се занимава с психодиагностика, изследвания и психологически корекции.

Методи на центъра

Индивидуални консултации
Корекция или терапия при поискване
Кризисно консултиране
Групи за взаимна подкрепа
Психокорекционни групи
Лекции, майсторски класове, уебинари
Сътрудничество с изявени специалисти.

Направления на работа

Индивидуални консултации
„Клуб на Уважаемите хора“ – подкрепа и адаптация за възрастни
Група за тийнейджъри
Студио за личностно израстване
Група за подкрепа на възрастни
Арт терапия за най-малките.

За допълнителна информация свържете с нас:

Контакти Telegram

Юлія Хацевич

@JuliaKhatsevych

Комарова Олена

@elen_komarova

Терещук Альона

@tereshchuk_olena