Творческо ателие

    В момента си тук!
  • Начало
  • Творческо ателие

СПОДЕЛЯНЕ, ПРЕТВОРЯВАНЕ И ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ИЗКУСТВО ЧРЕЗ ТЕАТЪР

Проектът цели разчупването на границите между изследване, културно наследство, изкуство и социална кауза. Той има за задача да създаде възможност на украинските ученици и младежи да се занимават с изкуство.

Творческо ателие 1:

„Мекота и твърдост“ разчита на символната роля, естетическите възможности и сетивните усещания при работа с природните материали текстил и камък. В него ще се ще предлага обучение с класически техники по проектиране и изпълнение на скулптурно произведение в малък формат. От друга страна, ще се провежда обучение по текстил, като се използват техники за везба и печат върху тъкан, за да се запознаят и обучават младежите с традиционни български и украински орнаментални и композиционни форми и да съумеят да ги приложат в свои творчески проекти. Диалогът между универсалното и националното в изкуството подхранва личните творчески виждания на участниците.

Обучители ще бъдат артисти с високи творчески постижения и педагогически опит: доц. Свилен Костадинов (скулптор), доц. Красимира Кръстанова (етнолог и текстилец), както и младата надежда в модния дизайн Доника Паланкова (текстил, мода и дизайн).

Творческо ателие 2:

„Споделяме творческото преживяване“ дава възможност на всички участници (автори, младежи и публика) да разкажат за мислите, чувствата, спомените, които ги вълнуват и да говорят за преодоляването на травмата от войната, съчувствието, мира, творчеството, бъдещето. В това ателие са включени доц. Елица Стоилова и гл. ас. Мария Петрова (и двете са етнолог/антрополог), гл. ас. Светослава Манчева (етнолог и културен медиатор).

Творческо ателие 3:
 
„Спектакъл на творческото преживяване“ използва антропологичните интервюта, дигитални форми за документиране и подходите на Storyteling, за да създаде представление с иновативните методи на Антропологичния театър. Антропологичните интервюта и документални записи от творческия процес ще бъдат използвано за създаване на сценарий, но също ще бъдат включени и в сценографията. Така ще се пресъздаде условно ателието, творческата среда, усещанията и преживяванията по време на заниманията по скулптура и текстил и интерпретира връзката между личното и универсалното в изкуството.

Основна роля ще има Театр Юного Актёра ТЕАТР U.A. под ръководството на Олександр Григорьев и Олена Несмиян, както и участието на Зоя Капон – българска актриса, педагог и експериментатор в театъра. Те ще създадат спектакъл, в който да се чувстват представени всички участници и техните гледни точки.

Свилен Костадинов – скулптор - биографични данни

Роден през 1955 година. През 1973 г. завършва средно образование със специалност реставрация и консервация на паметници на културата в Пловдив. През 1978 г. завършва специалност скулптура в класа на Панайот Димитров във Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
            В периода 1978 – 1981 г. преподава изобразително изкуство в основно училище „Гео Милев“ в Пловдив. В периода от 1982 г. до 2002 г. работи като скулптор на свобод-на практика. От 2002 г. до 2023 г. преподава скулптура в АМТИИ – Пловдив, където от 2008 г. е доцент по скулптура.
            През тези години развива активна творческа дейност. Участва в множество общи и групови художествени изложби в България и чужбина. Участва в 11 симпозиума по скулптура в България, Италия, Турция, Нидерландия, Германия, Франция. Реализира 12 скулптури – композиции и портрети в обществени пространства в Пловдив и областта, София, гр. Окаяма – Япония, гр. Куала Лумпур, Малайзия. В годините 1997  до 2000 въз- становява по свой проект със съдействието на швейцарската фондация ПРОХЕЛВЕЦИЯ три разрушени паметника в градското пространство на Пловдив – паметник „В. Петлеш-ков“, паметник „Антон Безеншек“ и паметник „Хр. Данов“.
            Успоредно с творческата и преподавателска дейност, близо 35 години участва в реставратоски екип за каменна и архитектурна скулптурна пластика на обекти в Плов-див, София, Стара Загора, Перперикон, Хасково и др.

Красимира Кръстанова

Родена е през 1955 година. През 1973 г. завършва средно образование със специалност Реставрация и консервация на паметници на културата в Пловдив. През 1980 г. завършва специалност История с профил Етнография в Софийски университет “Св. Климент Охридски“. През 1987 г. защитава докторска степен с дисертацията си „Традиционно домашно тъкачество – инструменти и технология“ и работи в Институт по етнология и фолклористика при БАН, София. От 2005 г. след конкурс придобива академичната длъжност „доцент“. Има специализации в Тбилиси, Киев, Москва, Букурещ, Париж. Работи по национални и международни проекти, свързани с културно наследство, материална култура, идентичност. В резултат на изследователската си дейност публикува книгите „Златният стан“ и „Стойна Кръстанова – Кака“, „Да тъчеш сънища“, представящи традиционен и авторски текстил и технология, както и множество  студии и статии.

През 1983 г. полага успешно изпит пред комисията в секция „Тъкани“ на Задругата на Майсторите на народните художествени занаяти и става майстор – текстилец. Участва в общи изложби в страната и чужбина и за това получава грамоти.

През 2016 г. заедно със Свилен Костадинов учредява Фондация „Стойна Кръстанова“ в обществена полза. Тя е регистрирана в регистъра на културните организации на Министерството на културата. Фондацията  получи акредитация от Междудържавния комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Тя има осъществени повече от 11 самостоятелни проекти, финансирани на конкурсен принцип от Община Пловдив за участие в Календара на културните събития, Национален фонд Култура, Фонд активни граждани и други национални и международни програми.

Специален акцент са проектите в подкрепа на украинските бежанци в България „Заедно и равни: правата на бежанците и търсещите убежище“, „Живот с музика“, а тази година –  “Споделяне, претворяване и преживяване на изкуство чрез театър“, които са подкрепени от Фондация “Ukraine support and renovation”.

Доника Паланкова

Доника Паланкова завършва бакалавърска степен със специалност „Дизайн на облеклото“ в АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“. До момента продължава обучението си в същата Академия по магистърска програма „Моден дизайн“.

Основните и‘ интереси са свързани в областта на модния и концептуален дизайн и съпоставката между тях. Любовта да експериментира с манипулация на текстил, създавайки авангардни форми в силуета на дрехата е основното средство за изразяване в работата и‘.  

Участва в редица конкурси и събития свързани с модата:

2023 – финалист в конкурс за млади дизайнери „Tailor your mind” 2023, Textailor Expo, Пловдив

2023 – участие в ревю “Mad Mood Milano Fashion Week търси български таланти„ , София

2022 – участие  в международно ревю „Sotto il Cielo di Genzano 2022”, Рим

2022 – участие в събитие на тема „ Мода и архитектура“ Фондация Иван Асен 22, София