Заедно и равни

    В момента си тук!
  • Начало
  • Заедно и равни

Преди доброволно да емигрират, обикновено хората проучват условията на живот, перспективите за работа и медицинските заведения в дадената държава.
В днешната реална ситуация украинците спасяват децата си, като ги извеждат от ракетно-взривни зони. Заповедите за евакуация стават все по-предизвикателни за всички. Налице са финансови, информационни и емоционални предизвикателства. Първоначалните трудности, които срещат бежанците са езикови, информационни и финансови. Достъпът до медицинско лечение е допълнително предизвикателства. Възрастните и децата обикновено се нуждаят от по-редовни прегледи при лекар.

Фондация „Стойна Кръстанова“ и Фондация „Ukraine Support and Renovation“ стартираха проекта „Заедно и равни: Права на търсещите убежище и закрила“, за да улеснят адаптирането на украинците към живота в България. Фондация „Активни граждани” https://www.activcitizensfound.bg подкрепи инициативата.

В помощ на украинските бежанци е публикуван наръчник, който предлага полезни съвети и възможни решения по важни въпроси, като:
търсене на убежище и жилище,
преодоляване на езиковите бариери и интегриране в обществото,
намиране на работа,
записване в българската образователна система,
легализиране на дипломи умения
и получаване на медицински грижи.

Книгата е достъпна на английски и украински език.

В рамките на проекта се проведоха срещи и дискусии с представители на институции и организации, които помагат на бежанците да се адаптират към живота в България.Въз основа на техните резултати бяха създадени видео казуси за предизвикателствата, пред които са изправени украинците в различни житейски ситуации. Със заснемането и монтажа се заеха от асоциация „Непораснали“ – партньор по проекта.

Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта – Бюрото по труда в Пловдив, РЗИ-Пловдив, Областна администрация Пловдив, Общински съвет Пловдив, неправителствени организации, журналисти и общественици бяха сред представените на кръглата маса институции.

Фондация "Стойна Кръстанова"