Общностен център “Компас”

  В момента си тук!
 • Начало
 • Общностен център “Компас”

С подкрепата на ВКБООН, в Пловдив започва работа Общностенцентър "Компас". Мисията на центъра е да предоставя услуги, които улесняват адаптацията в начален етап и спомагат за успешната интеграция на бежанци, мигранти и лица от трети страни в българското общество в последствие. Дейностите в Общностния център се предоставят от специалисти от различни организации:  Фондация "Ukraine Support and Renovation", Български Червен Кръст, Благотворителната Католическа Организация "Каритас Витания", Фондация за достъп до права (ФАР).

В този център можете да получите следните услуги:

Services Overview
 1. 1. Интензивен курс по български език за възрастни, нива А1, А2, В1, с получаване на сертификати от Български Червен Кръст.
 2. 2. Социална подкрепа и кариерно ориентиране от експертите на "Каритас Витания". Те ще Ви помогнат с трудоустройството, като:
  • изготвят Вашата автобиография и мотивационно писмо и Ви помагат да кандидатствате за конкретна работна позиция;
  • информират Ви за наличните работни места;
  • Осигуряват за Вас професионално обучение за повишаване на квалификацията или придобиване на нови познания, както и с потвърждение на вече придобитите;
  • Ви придружат до различни институции (НАП, НОИ, ДСП, личен лекар, банка, интервю с работодател, преводач и др.);
  • провеждат консултации (индивидуални) с отговори на конкретни въпроси относно отварянето на малък и среден бизнес;
  • информационни срещи на различни теми, свързани с трудовите права, легализацията на дипломи, регистрация на фирми, счетоводство и други в България.
 3. 3. Правна подкрепа от ФАР - това е достъп до правата на практика и осигуряване на ефективна защита от произволно лишаване на права. Включва индивидуален и комплексен подход към всяко дело на всяко лице, на всеки етап от уреждането на пребиваването му в България.
 4. 4. Подготовка на деца предучилищна възраст за постъпване в българското училище, осигурявана от професионални педагози от Фондация "Ukraine Support and Renovation". С децата се провеждат развиващи занимания по системен начин, в резултат на които децата:
  • Се учат да четат, пишат и смятат до степен необходима за първокласник, дори и ако тези умения са напълно неразвити при детето;
  • развиват моториката, подготвят ръката за писане;
  • подобряват комуникационните си умения, запознават се с училищния етикет - правилата за общуване с учителя и бъдущите съученици;
  • подготвят се за учебната програма така, че детето да може да отговаря уверено на уроците в училище;
  • преодоляват страха от училището, тревожността заради новата среда, страха да дадат грешен отговор или да изглеждат смешни.
 5. 5. Библиотека с над 200 книги. Читателите могат да се запознаят с авторите и произведенията на български, украински и английски език. Създадени са всички условия за информационно-библиотечно обслужване на читателите. В бъдуще се планира провеждане на библиотечни масови мероприятия.
 6. 6. Аниматор, който ще прекара време с Вашето дете, докато Вие получавате някоя услуга в центъра. В игровия кът децата могут да се възползват от различни предметни, настолни игри и двигателни игри, творчески работилници и много други занимания.
 7. 7. Планира се провеждане на редовни информационни срещи, лекции по всички значими теми, свързани с успешната интеграция в българското общество.

АДРЕС НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЦЕНТЪР “КОМПАС”:

БУЛЕВАРД МАРИЯ ЛУИЗА, 47
 
ТЕЛЕФОН: +359 88 297 75 23
 
РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ОТ 9:00 ДО 17:00
В СЪБОТА, (съгласно график на работа на отделни групи.)