БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

    В момента си тук!
  • Начало
  • БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ


БИЗНЕС-АКАДЕМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ (BASE) С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИИ "AMERICA FOR BULGARIA"

Програмата BASE (https://baseprogram.bg/) – „Бизнес-академия за начинаещи предприемачи“ – е насочена към създаване на благоприятна среда за устойчив икономически развитие на България и насърчаване на жителите на различни региони да създават или развиват собствен бизнес.

Уникалността на програмата в Пловдив е в това, че курсът е ориентиран към обучение на украинци, които са получили временна закрила в България поради война и искат да създадат или разширят собствен бизнес в страната, в която пребивават.

МИСИЯ

– Утвърждаване на професионални ценности, предприемачески дух и новаторски практики в бизнеса, гражданското общество, образованието, науката, културата и технологиите.

– Подкрепа на украински граждани, които са намерили убежище в България поради войната в Украйна и се опитват да се интегрират в българското общество.

Кой може да участва в Програмата:

Украински граждани на възраст от 18 години: ръководители и специалисти на малки предприятия, индивидуални предприемачи, граждани, които искат да създадат собствен бизнес или да се наемат в успешна компания, студенти от средно-професионални или висши учебни заведения, завършили училище.

Форма и продължителност на обучението

Форма на обучение – присъствена. Занятията се провеждат безплатно.

8 учебни седмици: два пъти седмично – събота и неделя. Продължителност – 3 академични часа.

Занятията ще се провеждат в учебни стаи на Втори дом на адрес: бул. „Цариградско шосе“ 106, 4019 Тракия, Пловдив.

Учебен план

предвижда лекционни и практически упражнения, тренинги по следните аспекти:

– моделиране и анализ на бизнеса;

– маркетинг;

– юридически аспекти на бизнеса;

– счетоводство и облагане
(подробности по линка: УЧЕБЕН ПЛАН)

Цел на обучението BASE

подготовка и защита от слушателите на Академията на бизнес план за тяхната предприемаческа идея. Бизнес планът трябва да отговаря на определен формат, който е включен в учебното пособие, което всеки слушател на Академията ще получи.

Защита на бизнес плана

Бизнес плановете ще бъдат разглеждани на конкурсна основа от независимо компетентно жури, което определят представителите на фонда „America for Bulgaria“. Във финала ще се проведе публична презентация и защита на работите от слушателите на Академията. Най-добрите бизнес планове ще получат парични награди за развитие на предприятието.

Крайни документ и награда

Сертификат от „Бизнес-академия за начинаещи предприемачи“ (BASE), парична награда за слушателите, които са представили най-добрите бизнес планове.

Какво е необходимо за успешно обучение

попълнете анкета в Google Форми на следния линк:
Форма за попълване

– посещаване на занятията
и също така:
– бизнес идея
– мотивация
– желание да стартирате собствен бизнес
отговорност

Координатор на проекта

Елена Палатовска (моб. телефон, Viber, WhatsApp, Telegram:

+359 88 2977578)

Занятията се провеждат с подкрепата на фонда „AMERICA FOR BULGARIA“

БЕЗПЛАТНО

Уважаеми сънародници!

Процесът на записване за втората група на бизнес-академията BASE приключи. Начало на занятията: 11 ноември 2023 г. от 10:00 часа на адрес: бул. „Цариградско шосе“ 106/108, Втора сграда, 4 етаж. Цялата актуална информация, анонси на занятия, учебни материали ще бъдат публикувани на нашия уебсайт на следния линк: https://ukraine-renovation.com/uk/kurs-dlya-pidpryyemcziv-pochatkivcziv/ и в съответния телеграм-канал. В бъдеще планираме създаването на следваща група за хора, които планират да започнат свой бизнес в България и се стремят към придобиване на нови знания и интересно общуване със сродни души. Следете за обявленията. Координатор на проекта – Олена Палатовска. За допълнителна информация се свържете чрез лично съобщение или на телефон +359 88 2977578 (Viber, WhatsApp, Telegram).

СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН ПЛАН "BASE"

(продължителност на обучението в учебен ден – 3 учебни часа)

Седмица 1:

Предприемачество. Какво е това?

Въпроси за дискусия:

Защо да стартирам свой бизнес?

Къде се крие ключът към успеха?

Как да избера печеливша идея?

Предприемаческия процес

„на бързи обороти“ – от А до Я.

Откриване на благоприятни предприемачески възможности.

Възникване и развитие на предприемаческа идея

Въпроси за дискусия:

Бизнес план – защо, за кого и как се пише.

Какво е предимството на моя продукт или услуга?

Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата ми?

Какво допълнително мога да предложа?

Седмица 2:

Проучване на пазара

Въпроси за дискусия:

Верни ли са моите очаквания?

Кои са моите клиенти?

Идеалният клиент.

Карта за поведение на клиента.

Какво е моето послание?

Кои са моите конкуренти?

Маркетинг и реклама

Въпроси за дискусия:

Изграждане на моята марка.

Маркетингов план.

Как да рекламирам продукта

или услугата си?

Дигитални инструменти.

Маркетингова кампания.

Седмица 3:

Продажби

Въпроси за дискусия:

Къде е пунктът ми за продажби?

Как да го избера, организирам и устроя?

Набиране на потенциални клиенти и продажби.

Цени и ценообразуване

Въпроси за дискусия:

Коя е добрата цена?

Как да я определя?

Ценови тактики и принципи.

Минимална и максимална продажна цена.

Седмица 4:

Въпроси за дискусия:

Необходим начален капитал.

Бюджет за създаване на бизнеса.

Месечен бюджет за бизнеса.

Оперативни и постоянни разходи.

Отчет за приходи и разходи.

Парични потоци.

Възвращаемост.

Седмица 5:

Въпроси за дискусия:

Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите.

Печалба, разпределение на печалбата, рентабилност.

Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност.

Кредити и финансиране, лични финанси.

Вземане на правилни финансови решения.

Седмица 6:

Предприятие счетоводство и данъци

Въпроси за дискусия:

Защо е важно да сте наясно с счетоводството?

Задължения за водене на счетоводство.

Счетоводни документи и съхранение на счетоводна информация.

Заплати и социално осигуряване.

Видове данъци и данъчни облекчения.

Човешки ресурси

Въпроси за дискусия:

Кои са хората, от които се нуждая, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане.

Формиране и развитие на екипа.

Управление на времето.

Седмица 7:

Въпроси за дискусия:

Избор на юридическа форма.

Регистриране, права и задължения на дружеството.

Закриване, ликвидиране на търговско дружество.

Работа с институциите.

Регистрационни и разрешителни режими.

Седмица 8:

Въпроси за дискусия:

Умение за водене на преговори.

Техники за представяне и защита на проекти.

Представяне на проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.

Седмица 9:

Излъчване на победители.

Награждаване.

Какво следва?

Интервюта с наши възпитаници

Олег Заим завършив втория поток на BASE, 1-во място  с бизнес плана за склад-под-наем или лично хранилище „Маза“

Мария Клименченко, завършила втория поток на BASE, която зае второ място с бизнес проекта за глампинг „LakeHome“

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САШ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

Подкрепата за фондация „Ukraine Support and Renovation“ е осигурена от Фондация „Америка за Бьлгария“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Ukraine Support and Renovation“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за Бьлгария“ или нейните партньори