БІЗНЕС-АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

    You are currently here!
  • Home
  • БІЗНЕС-АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ


Бізнес-академія для початківців підприємців (BASE) з підтримкою фонду "Америка для Болгарії".

Програмата BASE (https://baseprogram.bg/) – “Бизнес-академия за начинаещи предприемачи” – е насочена към създаване на благоприятна среда за устойчив икономически развитие на България и насърчаване на жителите на различни региони да създават или развиват собствен бизнес.

Уникалността на програмата в Пловдив е в това, че курсът е ориентиран към обучение на украинци, които са получили временна закрила в България поради война и искат да създадат или разширят собствен бизнес в страната, в която пребивават.

МІСІЯ

– Утвърждаване на професионални ценности, предприемачески дух и новаторски практики в бизнеса, гражданското общество, образованието, науката, културата и технологиите.

– Подкрепа на украински граждани, които са намерили убежище в България поради войната в Украйна и се опитват да се интегрират в българското общество.

Кой може да участва в Програмата:

Украински граждани на възраст от 18 години: ръководители и специалисти на малки предприятия, индивидуални предприемачи, граждани, които искат да създадат собствен бизнес или да се наемат в успешна компания, студенти от средно-професионални или висши учебни заведения, завършили училище.

Форма и продължителност на обучението

Форма на обучение – присъствена. Занятията се провеждат безплатно.

8 учебни седмици: два пъти седмично – събота и неделя. Продължителност – 3 академични часа.

Занятията ще се провеждат в учебни стаи на Втори дом на адрес: бул. “Цариградско шосе” 106, 4019 Тракия, Пловдив.

План навчання

предвижда лекционни и практически упражнения, тренинги по следните аспекти:

– моделиране и анализ на бизнеса;

– маркетинг;

– юридически аспекти на бизнеса;

– счетоводство и облагане
(подробности по линка: УЧЕБЕН ПЛАН)

Цел на обучението BASE

подготовка и защита от слушателите на Академията на бизнес план за тяхната предприемаческа идея. Бізнес-план повинен відповідати певному формату, який включено до навчального посібника, який отримає кожен слухач Академії

Защита на бизнес плана

Бизнес плановете ще бъдат разглеждани на конкурсна основа от независимо компетентно жури, което определят представителите на фонда “America for Bulgaria”. Във финала ще се проведе публична презентация и защита на работите от слушателите на Академията. Най-добрите бизнес планове ще получат парични награди за развитие на предприятието.

Крайни документ и награда

Сертификат от “Бизнес-академия за начинаещи предприемачи” (BASE), парична награда за слушателите, които са представили най-добрите бизнес планове.

Какво е необходимо за успешно обучение

попълнете анкета в Google Форми на следния линк:
Форма за попълване

– посещаване на занятията
и също така:
– бизнес идея
– мотивация
– желание да стартирате собствен бизнес
отговорност

Координатор на проекта

Елена Палатовска (моб. телефон, Viber, WhatsApp, Telegram:

+359 88 2977578)

Занятията се провеждат с подкрепата на фонда “AMERICA FOR BULGARIA”

БЕЗКОШТОВНО

Шановні співвітчизники!

Процес запису на другу групу в бізнес-академії BASE завершено. Початок занять: 11 листопада 2023 р. о 10:00 за адресою: бул. "Цариградське шосе" 106/108, Друга будівля, 4 поверх. Вся актуальна інформація, анонси занять та навчальні матеріали будуть опубліковані на нашому веб-сайті за наступним посиланням: https://ukraine-renovation.com/uk/kurs-dlya-pidpryyemcziv-pochatkivcziv/ та в відповідному телеграм-каналі. У майбутньому планується створення наступної групи для людей, які планують розпочати власний бізнес в Болгарії і прагнуть отримати нові знання та цікаве спілкування з рідними душами. Слідкуйте за оголошеннями. Координатор проекту - Олена Палатовська. За додатковою інформацією звертайтеся особистим повідомленням або за номером телефону +359 88 2977578 (Viber, WhatsApp, Telegram).

ТИЖНЕВИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ «BASE»

(тривалість навчання в навчальний день – 3 академічні години)

Тиждень 1:

Підприємництво. Що це?

Питання для обговорення:

Чому я повинен почати власний бізнес?

Де криється ключ до успіху?

Як вибрати виграшну ідею?

Підприємницький процес

«на великій швидкості» – від А до Я.

Виявлення сприятливих підприємницьких можливостей.

Възникване и развитие на предприемаческа идея

Питання для обговорення:

Бизнес план – защо, за кого и как се пише.

Какво е предимството на моя продукт или услуга?

Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата ми?

Какво допълнително мога да предложа?

Седмица 2:

Проучване на пазара

Питання для обговорення:

Верни ли са моите очаквания?

Кои са моите клиенти?

Идеалният клиент.

Карта за поведение на клиента.

Какво е моето послание?

Кои са моите конкуренти?

Маркетинг и реклама

Питання для обговорення:

Изграждане на моята марка.

Маркетингов план.

Как да рекламирам продукта

или услугата си?

Дигитални инструменти.

Маркетингова кампания.

Седмица 3:

Продажби

Питання для обговорення:

Къде е пунктът ми за продажби?

Как да го избера, организирам и устроя?

Набиране на потенциални клиенти и продажби.

Цени и ценообразуване

Питання для обговорення:

Коя е добрата цена?

Как да я определя?

Ценови тактики и принципи.

Минимална и максимална продажна цена.

Седмица 4:

Питання для обговорення:

Необходим начален капитал.

Бюджет за създаване на бизнеса.

Месечен бюджет за бизнеса.

Оперативни и постоянни разходи.

Отчет за приходи и разходи.

Парични потоци.

Възвращаемост.

Седмица 5:

Питання для обговорення:

Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите.

Печалба, разпределение на печалбата, рентабилност.

Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност.

Кредити и финансиране, лични финанси.

Вземане на правилни финансови решения.

Седмица 6:

Предприятие счетоводство и данъци

Питання для обговорення:

Защо е важно да сте наясно с счетоводството?

Задължения за водене на счетоводство.

Счетоводни документи и съхранение на счетоводна информация.

Заплати и социално осигуряване.

Видове данъци и данъчни облекчения.

Човешки ресурси

Питання для обговорення:

Кои са хората, от които се нуждая, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане.

Формиране и развитие на екипа.

Управление на времето.

Седмица 7:

Питання для обговорення:

Избор на юридическа форма.

Регистриране, права и задължения на дружеството.

Закриване, ликвидиране на търговско дружество.

Работа с институциите.

Регистрационни и разрешителни режими.

Седмица 8:

Питання для обговорення:

Умение за водене на преговори.

Техники за представяне и защита на проекти.

Представяне на проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.

Седмица 9:

Излъчване на победители.

Награждаване.

Какво следва?

Інтерв'ю з нашими вихованцями

Олег Заїм завершив другий потік в BASE та зайняв перше місце з бізнес-плану для складу в оренду чи особистого сховища “Маза”.

Марія Клименченко завершила другий потік в BASE та посіла друге місце з бізнес-проектом для глемпінгу “LakeHome”.

Фондация „Америка за България” е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САШ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

Подкрепата за фондация “Ukraine Support and Renovation” е осигурена от Фондация “Америка за Бьлгария”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация “Ukraine Support and Renovation” и не отразяват непременно вижданията на Фондация “Америка за Бьлгария” или нейните партньори