Екип

Ната Еллис
Съосновател, директор на Фондация
Манол Пейков
Съосновател
Александър Ковалев
Съосновател
Ирина Лигина
Координатор проекти за работа с деца
Александър Шейко
Администратор на Втори дом
Олена Димитрова
Счетоводител
Евелина Кузманова
HR-специалист
Ирина Тристан
Администратор на хуманитарния център
Радостина Каражеляскова
Преподавател по български език
Наталия Артюх
Заместник администратор на Втори дом
Снежана Мороз
Координатор на дейността на тийнейджърите
София Ефименко
Организатор на детски отдих
Людмила Илчук
Детегледачка
Елена Щелованова
Детегледачка
Анна Щелованова
Детегледачка
Светлана Димитрова
Детегледачка
Людмила Ковал
Детегледачка
Новикова Наталия
Детегледачка
Халина Гогунска
Детегледачка
Денисия Ивановна
Помощник на детегледачка
Марина Сич
Детегледачка

OUR MEMBER

Discover Our Members

Ната Еллис
Съосновател, директор на Фондация
Манол Пейков
Съосновател
Александър Ковалев
Съосновател
Ирина Лигина
Координатор проекти за работа с деца