Марина Сич

Детегледачка

Начален учител и специален педагог с 30 години стаж. След началото на войната тя напусна град Рубижни, Луганска област, който се превърна в зона на активни военни действия. Работя като учител на старша група украински деца на трети буферен център.