24.09.2023 Без коментари

Поставянето на апостил като средство за уреждане на спор претърпя значителни промени през последната година. От 23 март 2023 г. нито оригинали, нито нотариално заверени копия на документи, издадени от организации в бившите

24.09.2023 Без коментари

Приет през 1981 г. от 55-ата сесия на Общото събрание на ООН, Международният ден на мира се отбелязва ежегодно на 21 септември като ден за отхвърляне на насилието и призив за глобално прекратяване