13.09.2023 Без коментари

https://www.youtube.com/watch?v=D-MwfnN39f8Български фонд за жените отбелязва своята 19-та годишнина днес, 13 септември 2023 г. https://www.facebook.com/BulgarianFundForWomen 
 Фондация „Ukraine Support and Renovation“ изпраща най-сърдечните си поздравления за вашия рожден ден! 
Искрено благодарим на всички, които предложиха

13.09.2023 Без коментари

На 9 септември 2023 г. във Втори дом беше многолюдно и шумно!!! Повечето от присъстващите са деца в училищна възраст, които започват или продължават обучението си в българските училища. Всички дойдоха да получат

13.09.2023 Без коментари

Наред с представите за щастие и благополучие, здравето заема важно място в системата от обществени ценности и приоритети. Здравето се счита за един от най-важните компоненти на човешката безопасност и играе важна роля