Медицински кабинет при Втори дом

Медицински кабинет при Втори дом

13.09.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Наред с представите за щастие и благополучие, здравето заема важно място в системата от обществени ценности и приоритети. Здравето се счита за един от най-важните компоненти на човешката безопасност и играе важна роля в устойчивото развитие. 
Много украинци в България под временна закрила са намерили личен лекар и имат достъп до местната здравна система. Въпреки това, има случаи, в които хората не могат да посетят лекар. С помощта на Световната здравна организация (СЗО) и Фондацията Ukraine Support and Renovation във Втори дом беше създаден медицински кабинет, за да се гарантира, че медицинските услуги могат да се използват практически постоянно. Всеки от Украйна, независимо дали живее в Пловдив или другаде, е добре дошъл при д-р Теодор Атанасов. Сред основните му специалности са вътрешни болести, токсикология, нефрология и ултразвукова диагностика. 
Работният му график за втората половина на септември 2023 г. е следният: 
13.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
14.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
15.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
16.09.2023 г. и 17.09.2023 г. – почивни дни; 
18.09.2023 г. – 10.00-14.00 ч.; 
19.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
20.09.2023 г. – 10.00-14.00 ч.; 
21.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
22.09.2023 г. и 23.09.2023 г. – почивни дни; 
24.09.2023 г. – 10.00-14.00 ч.; 
25.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
26.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
27.09.2023 г. – почивен ден; 
28.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
29.09.2023 г. – 14.00-18.00 ч.; 
30.09.2023 г. – почивен ден. 
В бъдеще актуализациите на графика ще бъдат публикувани в официалната страница на Фондацията във Facebook https://www.facebook.com/support.ukraine.bg 

При д-р Атанасов работи медицинския координатор Ангелина Терзиева. Графикът на нея за същия период : през всички дни с изключение на почивните дни, посочени по-долу – от 10:00 до 18:00 часа. 
Почивни дни – 16.09.2023 г., 17.09.2023 г., 22.09.2023 г., 23.08.2023 г., 27.09.2023 г., 30.09.2023 г. 
При посещение на лекаря не забравяйте да носите документ, който потвърждава вашата временна закрила в България.