26.09.2023 Без коментари

Програмата за разселване на държавни бази функционира за всеки, който поиска убежище в България по време на война. Съгласно Решение на Министерския съвет № 908 от 16 ноември 2022 г. новопристигналите украински бежанци,