20.09.2023 Без коментари

Процесът на апостилиране на официални документи в Украйна се промени от 1 януари 2023 г. Нека да разберем какво се е променило конкретно и кой изисква апостил. 
Първо да изясним какво е апостил