Учител по български език с руски/украински език

    В момента си тук!
  • Начало
  • За РАБОТА Учител по български език с руски/украински език

Учител по български език с руски/украински език

14.09.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Учител по български език с руски/украински език

Отговорности:
– преподава български език на възрастни и деца, бежанци от войната в Украйна, които изучават български език поради миграционни причини, за да покрият професионални изисквания или търсят нови възможности, да улеснят своята адаптация на територията на България;
– оценява нивото на възможности и степента на владеене на езика от учениците, като им определя цели съобразно техните нужди;
– разработва и прилага образователни материали и адаптира вече съществуващи такива;
– оценява и отчита напредъка на учениците;
– води отчет за присъствията на учащите;
– провежда изпити, оценява и коригира писмени работи и тестове;

Изисквания:
– висше фологическо или педагогическо образование;
– свободно владеене на руски/украински език;
– способност за работа в мултипнационален екип и в партньорство с други организации;
– добри организационни и административни умения (вкл. умения за поддържане на документация).

Ние предлагаме:
– работа в уникална работна среда, където се оценяват положените усилия и постигнатите резултати;
– възможност за развитие и професионално израстване.

Ако позицията представлява интерес, моля да изпратите подробна автобиография.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.