09.05.2024 Без коментари

Целева сума: 55000 лв.Дарения: 11000 лв. 20% Втори дома вече две години помага на украински граждани, които са загубили дома си или просто искат да защитят себе си и своите близки.  Сега там