Фондация „Юкрейн съпорт енд реновация“ се присъединява към Националната мрежа за децата

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини Фондация „Юкрейн съпорт енд реновация“ се присъединява към Националната мрежа за децата

Фондация „Юкрейн съпорт енд реновация“ се присъединява към Националната мрежа за децата

03.06.2024 Ukraine Renovation Без коментари

Радваме се да ви съобщим, че Фондация “Юкрейн съпорт енд реновация“ Пловдив се присъедини към голямото семейство на Национална мрежа за децата (НМД).

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна.

Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

Фондация “Юкрейн съпорт енд реновация“ Пловдив ще сподели своя опит и ще допринесе за повишаване на благосъстоянието на децата на бежанците и семействата им в България, чрез подпомагане на процеса на интеграция и адаптация.