Доклад за дейността на фондацията през 2023г

  В момента си тук!
 • Начало
 • Новини Доклад за дейността на фондацията през 2023г

Доклад за дейността на фондацията през 2023г

02.07.2024 Ukraine Renovation Без коментари

Фондация „Юкрейн Съпорт енд Реноватион“  е учредена като организация  с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на 17.03.2022г.  Фондацията се управлява от Управителен съвет, изпълняващ роля на Колективен върховен орган, по смисъла на чл.39, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

Дейности на фондацията през 2023г.

 1. Хуманитарния т център на фондацията продължава да подпомага домакинства и през 2023г със стоки от първа необходимост, лекарства и хранителни продукти .

През 2023г са подпомогнати близо 18 991 лица.

 1. През 2023г фондацията продължи да подпомага населението и обществени организации в Украйна с генератори, преносими батерии, соларни батерии , печки на твърдо говриво, хигиенни материали, дрехи и обувки и други хранителни продукти

Общата стойност  на изнесените дарения в Украйна за 2023г  е  619 947 лв

 1. Проект “Втори дом”.

През 2023г във „Втори дом“ с финансова подкрепа на дарителите и на ВКБООН в България  продължихме ремонтните дейности на 4ти етаж на сградата, с което разширихме капацитета на сградата до 150 настанени, ремонтирахме  отоплителната система на цялата сграда, в двора на “Втори дом” изградихме детската площадка.

На 274 лица със статут на временна закрила е предоставено настаняване във “Втори дом” през 2023г.

И през 2023г продължихме да провеждаме следните образователни дейности за деца и възрастни:

– курсове по български език

– уроци по английски език за деца

– класове по роботика за тийнейджъри

– уроци по хореография

– фитнес тренировки за възрастни

– тренировки по джудо и ръкопашен бой

– уроци по хорово пеене и пиано

– профилни и творчески майсторски класове

– литературни вечери и беседи се провеждат в библиотеката

 1. През 2023г фондацията успешно продължава  оказване на професионална психологическа помощ по проект „Център за оказване на психологическа помощ“, с инициативата „От сърце към сърце“ – програма, насочена към предоставяне на психологическа подкрепа на украинци, пострадали от войната, включително деца и възрастни.  Центъра предоставя  индивидуални консултации, кризисно консултиране, групи за взаимна подкрепа, психокорекционни групи, лекции, майсторски класове, сътрудничество с изявени специалисти, уебинари . 

Общо 3754 лица получили психологическа подкрепа за 2023г.

 1. Една от основните цели на Фондацията е подпомагане на социализация и адаптация на децата в България. През април 2023г Община Пловдив предоставя на фондацията още едно помещение  в район Южен за изграждане на буферен център за деца, с който буферните центрове на фондацията стават три.  

За 2023 г буферни детски центрове посещават 110 деца, които впоследствие успешно преминават в общински детски заведения.

 1. С финансова подкрепа на УНИЦЕФ и Български фонд за жени фондацията за втора поредна година стартира „Организиране на детски летен лагер“, чиято цел е да помогне на деца в училищна възраст в процеса им на социализация и адаптация към новата среда, както и на техните работещи родители.  Фондацията успя да изпълни този проект чрез активни дейности като:

            – Изучаване на английски и български език

            – Психологическа подкрепа

            – Арт занимания

            – Запознаване със забележителностите и културата на България.

252 деца са посетили детски летен лагер, организиран от фондацията за периода юни-август 2023г

 1. С финансова подкрепа на Офиса на Световната Здравна организация в България беше открит и напълно оборудван медицински кабинет и манипулационна в центъра за временно настаняване “Втори дом”.  

На 1361 души бяха предоставени медицински консултации и лекарства.

Проведени са редица информационни срещи, на които бяха разяснени правата и задълженията на здравноосигурителни лица, избор на личен лекар, проверка на здравноосигурителен статут и др въпроси, свързани със здравеопазване.

 1. От юли 2023г фондация “ Юкрейн съпорт енд Реноватион” в партньорство с фондация  “Америка за България” организира курс за предприемачи Програма BASE , която е насочена към създаване на благоприятна среда за устойчивo икономическo развитие на България и насърчаване на жителите на различни региони да създават или развиват собствен бизнес.

Уникалността на програмата в Пловдив е в това, че курсът е ориентиран към обучение на украинци, които са получили временна закрила в България поради война и искат да създадат или разширят собствен бизнес в страната, в която пребивават.

За периода юли – декември 2023г. програма завършват 59 предприемачи  и  75 слушатели.

 1. През декември 2023г. фондация организира Коледното тържество за близо 500 деца с подаръчни комплекти бонбони Рошен за всяко дете.