13.05.2024 Без коментари

На 11 май 2024 г. в Академия BASE се състоя публична защита на бизнес планове и тържествено връчване на Сертификати за успешно завършване на обучението. Всички 23 випускници на Академия BASE получиха Сертификати