02.05.2024 Без коментари

Приветстваме  абитуриенти със статут "временна закрила"! На второ четене бяха приети промените в Закона за висше образование. Абитуриенти с временна закрила могат да кандидатстват във висши учебни заведения на равни права с българите.