04.12.2023 Без коментари

Може би вече всички украинци, които живеят в град Пловдив и неговите околности, познават лекаря Теодор Атанасов, който провежда консултации в медицинския си кабинет на адрес бул. Цариградско шосе 108, град Пловдив.Но не