С какво точно може да ви помогне доктор Теодор Атанасов

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини С какво точно може да ви помогне доктор Теодор Атанасов

С какво точно може да ви помогне доктор Теодор Атанасов

04.12.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Може би вече всички украинци, които живеят в град Пловдив и неговите околности, познават лекаря Теодор Атанасов, който провежда консултации в медицинския си кабинет на адрес бул. Цариградско шосе 108, град Пловдив.
Но не всеки знае каква именно медицинска и немедицинска дейност извършва този лекар. И днес ще ви разкажем за това. По-долу е изчерпателният списък с това, как точно Теодор Атанасов може да ви помогне. Лекарят осъществява:
1. Прием на пациенти със статут на бежанци от Украйна.
2. Извършване на първични и вторични прегледи на нуждаещите се пациенти.
3. Медицински дейности свързани с изпълнението на медикодиагностичния план на заболяването:
 3.1 Измерване – мониториране на крьвно налягане.
 3.2 Извршване на EKG полиграфски запис с шестканален апарат
 3.3 Разчитане и поставяне на диагноза по EKG запис
 3.4 Мониториране на белодробната сатурация с апарат за вентилация
 3.5 Изследване на урина с тест ленти – 10 позиции
 3.6 Измерване на температура с дигитален термометър
 3.7 Обследване на слуховия апарат с отоскоп с мека светлина.
4. Извършване на медицински манипулации:
 4.1 Инжекции – венозни, мускулни и подкожни
 4.2 Поставяне на интервенозен абокат за многократно използване
 4.3 Включване на интервенозни системи в периферен съд
 4.4 Извършване на миниоперативни интервенции
 4.5 Сваляне на конци в стерилна среда.
 4.6 Поставяне на сутури /шев/ първично и послойно
 4.7 Поставяне на травматични шини на горен и долен крайник и яка при нужда.
5. Извършване на ехографска диагностика с ехограф след предварителна договорка.
6. Издаване на първични медицински документи:
6.1 Издаване на медицинско за придобиване на документ за правоуправление
(шофьорска книжка).
6.2 Издаване на медицинско за започване на работа
6.3 Издаване на медицинско за обучение (училище, колеж, университет)
6.4 Издаване на здравна книжка и регистрацията й.
6.5 Издаване на сьобщение за смърт
6.6 Издаване на документ за кремация
6.7 Издаване на спроводителен документ за получаване на безвъзмездна помощ от БЧК
7. Извршване на първични реанимационни мероприятия в пределите на втори дом,
касаещи живущите там
8. Прилагане на медикаменти по лекарско предписание от други звена
9. Изследване на бодимакс индекс (BMI)10. Осъществяване на предоперативна подготовка, касаещи пациенти, постьпващи в болнично заведение.
11. Извършване на анкети, касаещи пряко работата на практиката. Анкетите са анонимни и събират обратна информация за качеството на предостаените медицински услуги. Същите ще послужат за изготвяне на месечните доклади пред СЗО и ООН.12. Изписване на лекарства с рецепти на пациентите.
13. Изготвяне на индивидуални терапевтични планове.
14. Съдействие на пациентите за осьществяване на консултативни прегледи със специалисти.
15. Помощ при хоспитализация
16. Организиране на транспорт и придружаване на пациента до местоназначението му в
страната и чужбина от лекар специалист.
17. Извършване на консултативни прегледи по домовете след предварителна договорка и
заплащане на транспортните разходи.
18. Вторичен контрол на бременни жени извън регулярните прегледи на женска и детска консултация
19. Сваляне на шини и гипс при травматично болни.
20. Спешно родоразрешаване при липса на оторизиран персонал или лечебно заведение, което да приеме родилката.
21. Първична диагностика и обслужване на пациента до пристигане на БМП и
транспортирането му в специализирано заведение.
21.1 Диагностициране на остри сърдечни заболявания – инфаркт, артериална
хипертония, криза, повишено налягане във вена юголарис- измеране на ЦВН.
21.2 Мониториране на жизнени показатели.
21.3 Спешни мероприятия при настьпване на алергичен или медикаментозен шок –
ухапвания от инсекти и др.
21.4 Извършване на стомашна промивка при погльщане на отрови и храни.
21.5 Извършване на covid 19 тестове
21.6 Снемане на неврологичен статус
21.7 Вземане на кръвни проби във Втори дом или по домовете след заплащане на
транспортните разходи.
21.8 Диагностициране и подготовка на пациента за транспортиране от БМП при остри неврологични състояния – инсулти – исхимични, хеморагични и др.
21.9 Консултация и терапевтичен план на пациенти с варикозни изменения на долните крайници.
22. Подпомагане изследването на костна пльтност.23. Определяне на клирансите на урея, криатинин и пикочна киселина при пациенти, страдащи от хронични нефрологични заболявания.
24. Профилактика на вирусни заболявания.
24.1 Поставяне на ваксини против грип
24.2 Поставяне на антитетаничен токсин (ТАП).
25. Извършване на прегледи насочени към психоматичната характеристика на индивида, предписване на леки транквиланти и проследяване промените в индивида.
26. Определяне на визус и цветна чистота.
27. Инплантиране на уринарен катетър при мьже и жени, изискващи терапия на ПОС.28. Вземане на проби за урина в стерилни съдове и даване на достьп за контрол на изследването.
29. Извршване на пасивни рехабилитационни мероприятия с помощта на елекрически
уред за пасивен масаж.
30. Извършване на ехографска диагностика на следните зони – корем, малък таз, щитовидна жлеза, горда, простата.31. Оказване на съдействие за осъществяване на специализирана мед. помощ в случаите, в които тя не може да бъде оказана на място в мед. практика.
Заповядайте при доктор за консултация!
И бъдете здрави!!!