02.12.2023 Без коментари

Целева сума: 45360 лв.Дарения: 1220 лв. 2.68% Скъпи приятели, нашата Фондация от първите дни на война в Украйна е идентифицирала нарастваща потребност от родителите за образователна и интеграционна помощ за техните деца, които