Апел за хранене на децата

Апел за хранене на децата

02.12.2023 Ukraine Renovation Без коментари
Целева сума: 45360 лв.
Дарения: 1220 лв.
2.68%

Скъпи приятели, нашата Фондация от първите дни на война в Украйна е идентифицирала нарастваща потребност от родителите за образователна и интеграционна помощ за техните деца, които са под сериозен стрес. Това включва нужда от насоки за записване в български детски градини, усложнени от различията в графиците за ваксинация, които често налагат допълнително време за имунизация. Сред всички пристигащи деца 40% са под по-дълбок стрес или имат специални нужди и не могат да отидат веднага в общински детски градини. В случай, че родителите се опитат да ги изпратят там веднага след пристигането, децата значително забавят своето развитие, спират да говорят и дори регресират с 1-2 години назад, до енуреза и заекване.
Роля на детските буферни центрове:
Буферните центрове, създадени през 2022-2023 години, са от съществено значение за успешната интеграция на децата и родителите в местната общност. За децата те са важни за адаптация към нови образователни среди, развиване на социални умения, насърчаване на самостоятелността и увеличаване на вниманието, осигурявайки гладък преход от детска градина към формално образование. За родителите те предоставят съществена подкрепа, позволявайки им да се съсредоточат върху основни задачи като процедури за документация, търсене на жилище, курсове по езика и възможности за заетост, с увереността, че техните деца получават качествени грижи и образование.
Децата със специални нужди, особено тези с развиващи се забавяния, са изложени на повишена чувствителност към промени в околната среда и нарушения в ежедневните рутини. Предизвикателства като езикови бариери могат допълнително да влошат тяхната уязвимост, особено в контекста на преместване и стресовете, свързани с войната.
Буферните центрове предлагат двуезична среда, улесняваща изживяването на два езика за децата. Това им помага да поддържат своите умения на украински език, докато постепенно усвояват български, което помага за по-гладък преход.
Всеки център има екип от три специалисти и настанява смесени възрастови групи от 24 деца на възраст от 2 до 7 години. Това позволява индивидуализиран подход, съсредоточен върху нуждите, подходящи за възрастта, и осигуряващ безопасност и надзор.
Квалифицирани учители и психолози провеждат обучения, подходящи за възрастта на децата, насърчавайки емоционалното благополучие чрез игра, групови и индивидуални дейности.
Всеки ден децата получават 3 хранения – малка закуска, обяд и следобедна закуска със сок. Цената за 2024 г. е 8 лева с ДДС за едно дете.
За 24 деца в 1 детски център това струва 3780 лева на месец (21 работни дни) за един център.
За 12 месеца цялата сума е около 45360 лева за един център.
И днес от сърце искаме да Ви помолим за подкрепа с хранене на децата в тези малки буферни центрове, които са уникални и наистина спасяват детското здраве и помагат им в най-труден период. Да защитим тези деца, които наистина се нуждаят от това кратко време и допълнителни грижи, приспособена храна и роден език, за да се адаптират към драматичните промени в техния млад живот. Имаме страхотен резултат през 2023 г., когато повече от 140 деца получиха този вид подкрепа и 76 от тях преминаха в общински детски градини в добро психологическо състояние.
Надяваме се, че ще можем да помогнем на повече деца през 2024 г. с вашата подкрепа. Даже и 100 лева ще им станат наистина в полза!
Искаме да Ви информираме, че вашият принос има и данъчни облекчения. Съгласно закона, даренията в полза на Юридически Лица с Нестопанска Цел (ЮЛНЦ) като “Фондация „ЮКРЕЙН СЪПОРТ ЕНД РЕНОВАТИОН“ се признават като счетоводни разходи за данъчни цели, което означава, че можете да намалите данъчната си основа при Вашата декларация.
Как да ни подкрепите? С договор и сертификат можете да дарите пари в банковска ни сметка, а ние ще се отчетем със снимки и документи.
Повече информация за нашите дейности и проект “Втори Дом” можете да намерите в сайта: www.ukraine-renovation.com

“Юкрейн съпорт енд реноватион” Фондация
UKRAINE SUPPORT AND RENOVATION    
гр. Пловдив, п.к. 4000,            
 р-н Централен, бул. Източен 59
ЕИК: 206865340
МОЛ: Наталия Еллис    
Банкови сметки:
BG49IABG70951001063401 – лв/usd/euro
BIC:IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД