05.12.2023 Без коментари

Гладомор е едно от найужасните масови престъпления в историята на човечеството. Неговата цел беше унищожаване чрез глад на украинското селско население, което се противопоставяше на принудителната колективизация, с цел изтребване на украинската нация,