Обучение с елементи на гещалт терапия

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини Обучение с елементи на гещалт терапия

Обучение с елементи на гещалт терапия

25.07.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Специалисти психолози oт Фондация “Ukraine Support and Renovation” проведоха обучение с елементи на гещалт терапия на фирма за търговски консултации. Нейните служители се нуждаеха от помощ за справяне с емоциите по време и след агресивно поведение от страна на клиентите.

Целта на обучението беше да се сформира способност за конструктивно реагиране и запазване на емоционална стабилност в стресова ситуация, най-често в резултат от нападки и претенции към персонала на фирмата.

Форматът на срещата беше под формата на обучителна група. Това е среда, в която са изпробвани, тествани и коригирани нови типове поведение. Участниците опитаха нови начини за реагиране в стресови ситуации, към които не са прибягвали до този момент. Това съзнателно усещане за различни типове поведение е важна характеристика на така нареченото „ново емоционално преживяване“.

В процеса на усвояване на задачи, упражнения и теория участниците изпълниха следните задачи – справяне с емоционални реакции при агресивни възражения, развиване на способност за предаване на необходимата информация на клиентите, овладяване на техники за конструктивно реагиране под натиск, методи за облекчаване на психо-емоционалния стрес и саморегулация.

В края на обучението участниците придобиха нов опит и бяха ентусиазирани да приложат усвоените знания в работна среда. Благодарим на компанията партньор за доверието и финансовата подкрепа на центъра за психологическа помощ на украинци в Пловдив, като очакваме и по-нататъшно сътрудничество. Предлагаме също така и съвременни практики за обучение на персонал на различни организации и компании.