15.03.2023 Без коментари

В Хуманитарния център приемаме помощ от дарители, сортираме я за раздаване и даваме на тези, които се нуждаят от нея. Изпращаме в цялата страна. Ние даваме като хуманитарна помощ: 1. Храна 2. Стредства

15.03.2023 Без коментари

Цел на проекта Подкрепа на психичното здраве на пострадалите от въоръжена агресия деца и възрастни украинци в Пловдив. Мисия на центьра Оказване на професионална психологическа помощ на лица и семейства, пострадали в резултат

01.06.2021 Без коментари

Втори дом - място за живот и развитие. За девет месеца от съществуването си, "Втори дом" се превърна в център за развитие и междукултурен обмен. Тук се провеждат образователни дейности: - курсове по

01.06.2021 Без коментари

Цел на проекта Една от основните цели на Фондацията е удобна социализация и адаптация на децата в България. Създаването на детски буферни центрове за предучилищно образование е важна стъпка към гореспоменатата цел. Основните