Детски дневни буферни центрове

    В момента си тук!
  • Начало
  • Portfolio Детски дневни буферни центрове

Информация

  • Име на проекта: Детски буферни Центрове
  • Категория: Подпомагане
  • На кого помагаме: Украинци в беда

Детски дневни буферни центрове

Цел на проекта

Една от основните цели на Фондацията е удобна социализация и адаптация на децата в България. Създаването на детски буферни центрове за предучилищно образование е важна стъпка към гореспоменатата цел.

Основните задачи на центровете са:
– опростяване на процеса на адаптация;
– интеграция в ново общество чрез изучаване на езика и културата на България;
– психологическа подкрепа с участието на квалифицирани специалисти;
– цялостно развитие на децата в съответствие с възрастта;
– възможности за заетост на родителите, докато децата са под надежден надзор.

ДЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ЦИФРИ

За периода на съществуване на центрове 78 деца преминаха през процеса на адаптация и интеграция. Към януари 2023 години 47 деца посещават детски градини.

Перспективи за развитие на проекта
– През май 2022 година фондацията и нейните партньори откриха първия детски център в Пловдив. През септември 2022 година – втори.
– През 2023 година се планира да бъдат открити още два центъра, Като към момента са закупени материали и се работи активно за тяхното обновяване.

Откриването на нови центрове ще ни позволи да разширим дейността си и да отговорим на търсенето на украински майки, които искат да си намерят работа. Функционирането на четири детски градини означава развитие и грижи за повече от 150 млади украинци.

НОВИНИ ОТ ИНСТАГРАМ