Проект за психологическа подкрепа “От сърце към сърце”

    В момента си тук!
  • Начало
  • Portfolio Проект за психологическа подкрепа “От сърце към сърце”

Информация

  • Име на проекта: От сърце към сърце
  • Категория: Подпомагане
  • На кого помагаме: Украинци в беда

Проект за психологическа подкрепа “От сърце към сърце”

Цел на проекта

Подкрепа на психичното здраве на пострадалите от въоръжена агресия деца и възрастни украинци в Пловдив.

Мисия на центьра

Оказване на професионална психологическа помощ на лица и семейства, пострадали в резултат на войната в Украйна. Психодиагностика и корекция.
Психологическо образование.

Методи на центъра

индивидуални консултации
корекция или терапия при поискване
кризисно консултиране
групи за взаимна подкрепа
психокорекционни групи
лекции, майсторски класове, уебинари
работа с поканени специалисти

Направления на работа

Индивидуални консултации
“Клуб на Уважаемите хора” – подкрепа и адаптация на взрастите.
Група за тинейджьри
студио за личностно израстване
Група за подкрепа на възрастни
Арт терапия за най-малките

Актуални събития на центъра: ОТВОРИ ЛИНК