10.04.2024 Без коментари

Жителите и посетителите на Втория дом добре познават паметника - бюста на легендарната фигура, благотворителя Димитър Петров Кудоглу. В парка "Симеонов" в Пловдив също така може да се види паметник в негова чест.