Димитър Петров Кудоглу: Животът на един благотворител

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини Димитър Петров Кудоглу: Животът на един благотворител

Димитър Петров Кудоглу: Животът на един благотворител

10.04.2024 Ukraine Renovation Без коментари

Жителите и посетителите на Втория дом добре познават паметника – бюста на легендарната фигура, благотворителя Димитър Петров Кудоглу. В парка “Симеонов” в Пловдив също така може да се види паметник в негова чест. В библиотеката имаме портрет на този изключителен българин с дарения подпис. Наскоро получихме книга за него. Тя е написана и издадена от неговите потомци. Искам да разкажа на украинските деца и възрастни за този невероятен човек, чието живот е бил посветен на благотворителни дейности. Случи се така, че почти след 100 години неговите идеи бяха приети и продължени от други хора, които създадоха условия за тези, които спасяват животите на своите деца от войната, които помагат и подкрепят бежанци от Украйна.

Когато ремонтирахме бившата бялодробна болница, случайно намерихме портрета на мецената и дарителя – Димитър Кудоглу, с дарствена надпис отзад и го запазихме, като след това го поставихме в библиотеката, за да разказваме за него на всички наши посетители. Наскоро получихме уникална книга за него, която ни много впечатли!
И заедно с колеги решихме, да създадем малък музей на Димитър Кудоглу при нас във Втори Дом, да запазим история, да разкажем повече за неговата дейност, благотворителност и да мотивираме млади и богати да следват неговите принципи:
„Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните, на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела.“ Димитър Кудоглу.
И от сърце благодарим почетния консул на Украйна в град Пловдив, инж. Димитър Георгиев за възстановен паметник на Димитър Кудоглу в парка покрай Втори Дом!
История и животът на този човек лесно се намират в интернет, но искаме да оживее при нас! Ако имате книги, материали, макети на сгради, които той е построил по време на своят живот, книги, ние с голямо удоволствие ще ги приемем и сложим в музея!