Заедно и равни: достъп до образование

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини Заедно и равни: достъп до образование

Заедно и равни: достъп до образование

23.08.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Вчера, 22 август 2023 г., Наталия Еллис се срещна с посланика на Украйна Олеся Илащук, по повод откриването на изложба на икони, рисувани от украински художници върху сандъци с боеприпаси, в галерия „Димитър Георгиев“. След приключване на тържествената церемония беше обсъден неотложният проблем за продължаване на обучението на украински младежи във висшите учебни заведения в България.

Украинците, засегнати от продължаващите военни действия, получиват временна закрила в съответствие с директива на Европейската комисия. Прилагането от България на Директива 55 обаче се фокусира върху „временната закрила“, като това поражда опасения относно неравните права, предоставени на бежанците с международна закрила и статут на бежанци. Украинските младежи са изправени пред предизвикателството да бъдат разглеждани като чужденци, когато става въпрос за висше образование. Това означаве, че от тях ще се изисква да плащат такса за обучение, варираща от 1500 до 1600 евро на семестър, за да посещават учебни заведения. Семействата на украински деца, които учат в българските училища от 1 до 4 и 8 клас, няма да имат право на еднократна помощ за ученици, поради същата причина.

Към момента Република България няма сключен двустранен международен договор за социално подпомагане с Украйна за осигуряване на помощ по Закона за социално подпомагане. И в двете ситуации тази практика може да се тълкува като дискриминация срещу украинските бежанци. В много страни в Европа такъв проблем не съществува, тъй като националните програми за временна закрила съответстват на правото на достъп до образование, включително финансова подкрепа за украинските ученици и студенти.

За решаване на посочените проблеми, в съответствие с проект „Заедно и равни: правата на временно разселените лица и бежанците“ (с подкрепата на Фонд за активни граждани), беше изготвено писмо до правителството на Република България относно приемане на деца бежанци без заплащане на обучение във висши учебни заведения както за европейски, така и за деца на бежанци.

Настоящото писмо е подписано от Наталия Еллис от името на фондация „Подкрепа и обновяване на Украйна“, проф. д-р Красимира Кръстанова от името на фондация „Стояна Кръстанова“, както и от почетния консул на Украйна в гр. Пловдив, г. инж. Димитър Георгиев и инж. Борислав Стаматов, омбудсман на Пловдив. След като препрати горепосоченото писмо до българското правителство чрез посланика на Украйна Олеся Илащук, почетният консул на Украйна в град Пловдив Димитър Георгиев изрази надежда за положително разрешаване на въпроса.

Стискаме палци за нашите деца и тяхното бъдеще!
Огромни благодарности на всички наши благодетели, които помагат да осигурим бъдеще за деца, загубили своята стабилност!