Втори дом взеха участие в Innovation Camp

Втори дом взеха участие в Innovation Camp

21.07.2023 Ukraine Renovation Без коментари

На 19 юли 2023 г. тийнейджъри, посещаващи летен лагер „Втори дом“, взеха участие в Innovation Camp. Това е образователен формат, разработен от Junior Achievement Bulgaria, който развива предприемаческото мислене у младите хора, мотивира ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове.

Състезанията се провеждат в интерактивна среда, като се използва подход на учене чрез правене. По същество това е интензивна работилница за генериране на идеи, където децата се събират, за да разсъждават върху конкретен проблем или казус. Работят в екипи и тяхната цел е да измислят идеи за успешното му разрешаване в рамките на ограничен обем от време. Участниците впечатлиха журито със своята креативност, значимостта на идеите за обществото и аргументацията на взетите решения. Сред представените проекти заслужено първо място зае проектът за рециклиране на картон, хартия и изработка на еко опаковки от тях. Децата представиха своята идея много открито и смело. Те ясно дефинираха собствената си крайна цел и какво им е необходимо за успешното ѝ осъществяване, както и се справиха блестящо с въпросите на журито.

На второ място с малко изоставане се класира проектът на най-малките участници „Ашот Корпорейшън“, свързан с рециклиране на изхвърлени дрехи. В него беше заложена и идеята за почистване на боклука от плажове и паркове, както и неговото рециклиране. Децата демонстрираха много добре подбран ред на действия при подготовката и изпълнението на задачите.

Третият проект „Робот фитнес треньор“ заслужава своето специално внимание. Много смела и внимателно обмислена идея дори до най-дребния детайл. Децата презентираха своя проект уверено и убедително, а ние се надяваме, че реализацията му не е далеч. Членовете на журито бяха приятно изненадани от това колко прецизно участниците в иновационния лагер бяха направили своя план, обръщайки внимание на бизнес партньори, инвеститори, целева аудитория и бъдещи потребители.

Много благодарим на Джуниър Ачийвмънт България за обучението на нашите ментори!