Вноска е увеличена

вноска

Вноска е увеличена

10.08.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Минималната месечна вноска за здравно осигуряване ще се увеличи от 28,40 лв. на 31,20 лв. от 1 август. Това е от съществено значение за тези, които внасят осигуровките си сами: официално безработните жени и мъже на възраст между 18 и 65 години, които са не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по Кодекса за социално осигуряване.

Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица също се увеличава от 1 август и става 780 лв. Съгласно Закона за здравното осигуряване неосигурените по други причини лица се осигуряват на доход най-малко половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравната вноска се изчислява като 8% от месечния им осигурителен доход, като минимумът е 390 лв. и максимумът – 3400 лв. на месец.

От НАП напомнят, че крайният срок за извършване на тези вноски е 25-о число на следващ месец. Следователно здравноосигурителната вноска за август 2023 г. трябва да бъде планета не по-късно от 25 септември 2023 г.

Какво означава това за украинците, чиито осигуровки за непълнолетни под 18 години и възрастни жени и мъже над 63 и 65 години, са спрени за срока на закрила? Работодателите заплащат посочените вноски за работници на възраст между 18 и 63 (65) години, според условията на техните трудови договори. Ако сте на възраст от 18 до 63 (65) години и не работите или работите на граждански договор, за да ползвате Здравна каса, сте длъжни САМИ да внасяте посочените осигуровки.

Обърнете внимание, че има тримесечен гратисен период, през който можете да заплатите дължимите към държавата здравни осигурявки за всички възрастни; този срок започва да тече от вписването на закриването. След това трябва да действате в съответствие с горенаписаното.