Работна среща с представителя на Регионалното бюро по европейските въпроси на ООН

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини Работна среща с представителя на Регионалното бюро по европейските въпроси на ООН

Работна среща с представителя на Регионалното бюро по европейските въпроси на ООН

05.10.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Наталия Еллис, ръководител на фондация Ukraine Support and Renovation, се срещна със Стивън Бънс, представител на Регионалния офис на ООН за Европа. По време на дискусията бяха обсъдени няколко критични проблеми, включително тормозът в училище и начините за противодействие, помощта за подрастващите, живеещи в България без родители, както и високите разходи за образование във висшите учебни заведения. 
Наталия обсъди основните предимства за живота в Пловдив, който е относително малък град, с идеално географско положение и значително висока вероятност за намиране на работа. В околностите на Пловдив има множество заводи, някои от които предоставят на своите работници жилище или компенсират стойността му.  Това е огромна помощ за украинските семейства.  
Друг проблем, повдигнат от украинските бежанци в България, е легализирането на дипломите им. Тази трудност прави невъзможно например лекарите да упражняват професията си и да са в полза на държавата и обществото. 
Освен това има и доплнителен проблем, който възпрепятства получаването на заплата за вече свършена работа: някои местни банки отказват да издават сметки на украинки граждани, на които вече е дадено убежище. 
Наталия Еллис също сподели документ в Google със Стивън Бънс, който предлага разнообразна важна информация за украинските посетители на Пловдив.
Дискусията завърши с общи планове за бъдещо сътрудничество.