Работна среща с представители на Европейската комисия

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини Работна среща с представители на Европейската комисия

Работна среща с представители на Европейската комисия

15.09.2023 Ukraine Renovation Без коментари

На 13.09.2023 г. състоя се работна среща между Наталия Еллис и заместник-кметът на град Пловдив Стефан Стоянов с представители на Европейската комисия за мигрантите и бежанците. По време на разговора, консулът на Европа Лейла Каясик научи за основните направления на дейност на Фондация “Ukraine Support & Renovation” – хуманитарен център, Буферни детски центрове, детски лагер, психологическа подкрепа за различни възрастови групи украинци, както и за общата подкрепа, предоставяна от местната администрация.
Наталия Елис разказа за помощта, предоставяна от доброволци и специалисти, както и за събирането на полезна информация за новопристигналите в град Пловдив. Консулът и останалите участници успяха да се запознаят с условията на живот и да общуват с обитателите по време на обиколка на Втори дом.
Незаличимо впечатление у присъстващите остави библиотеката на Фондацията, която в момента разполага с над хиляда книги на различни езици.
На тази среща бяха обсъдени много наболели проблеми, свързани с най-младите и беззащитни украински бежанци. Те подчертаха важността на справянето и предотвратяването на тормоза в училищата.
Като цяло срещата премина в приятна атмосфера и завърши с определянето на стратегии за бъдещо сътрудничество.