Превенция на тормоз

Превенция на тормоз

08.09.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Психологът на фондация „Ukraine Support & Renovation“ Олена Джикия изнесе лекция на тема „Превенция на тормоза“ на 5 септември 2023 г., вторник, в Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив.  
Участниците в лекцията, както онлайн, така и присъствено, дискутираха понятието „тормоз“, основните причини, видове и форми, кои са участниците в него, какво провокира тормоза, както и състоянията на детето, които изискват ранно внимание и отговорността за противоправно поведение, предвидена в българското законодателство. Присъстващите се убедиха в значимостта на ранното детско образоване по темата.  
Още в юношеска възраст детето трябва да разбере, че за незаконни действия може да се търси наказателна или административна отговорност. Тъй като тормозът е форма на насилие, е необходимо обществото да се образова относно правата.  Участниците научиха, че международни организации като Световната здравна организация и УНИЦЕФ обръщат значително внимание на проблема с тормоза. Те непрекъснато наблюдават и контролират разпространението на този проблем. Олена подчерта, че ситуацията на тормоз дестабилизира жертвата, като подкопава нейното или неговото чувство за защита и психологическа или физическа безопасност. Този проблем не може да бъде пренебрегнат, защото може да има необратими последици и да помрачи и/или попречи на нормалния живот на много хора.  
Тормозът не може да бъде премахнат напълно, но инцидентите могат да бъдат намалени. Психологът обсъди разработената от сътрудниците на фондацията процедура за реагиране при случаи на тормоз в учебните заведения и даде препоръки за поведение на детето в конфликтни ситуации. Можете да намерите тази информация на уебсайта на фондацията или като се свържете директно с Олена.