Обзавеждане

Обзавеждане

15.03.2024 Ukraine Renovation Без коментари

Фондация “Юкрейн съпорт енд реноватион” гр. Пловдив търси доставчик  Кафемашина – пълен автомат за нуждите на  информационния център за бежанците в гр. Пловдив, бул. Мария Луиза, 47.

Бихме искали да ни представите ценовата оферта за –

Кафемашина – пълен автомат

Вашата оферта трябва да съдържа:

1. име и адрес на оферента;

3. цена с описание на ДДС;

4. валидност на офертата.

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана и подпечатана.