Наеме офис- помещение в гр. Пловдив

    В момента си тук!
  • Начало
  • ОБЯВИ Наеме офис- помещение в гр. Пловдив

Наеме офис- помещение в гр. Пловдив

17.01.2024 Ukraine Renovation Без коментари

Във връзка с откриването на нов Социален център за интеграция на бежанци , фондация “Юкрейн съпорт енд реноватион” търси да наеме офис- помещение в гр. Пловдив на комуникативно и леснодостъпно място.

Подходящото за нас помещение е с обща площ между  250 – 300 кв. м., с вход на партерен етаж. При наличието на стълби или в случай, че предлаганото от Вас помещение е на по- горен етаж, задължително условие е възможността да се осъществи достъп за инвалиди (асансьор, рампа или друга повдигателна система)

Молим също да съобразите Вашите предложения  със следните     изисквания, които са от първостепенно значение за правилното функциониране и осъществяване на нашата дейност.

Необходимо условие е помещението да бъде в добро общо състояние, без да е необходимо извършването на тежки СМР, възможно е да е от отворен тип пространство или да бъдат обособени следните самостоятелни помещения:

* Зала за провеждане на обучение с капацитет до 30 човека или 2 отделни зали с капацитет между 10 и 20 човека.

* Наличието на отделени офис пространства е желателно

* 2 бр. сервизни помещения

* Обособен кухненски кът за обяд и почивка или пространство, което може да се обособи за целта;

 * Жива охрана или СОТ

Предложения може да изпращате на office@ukraine-renovation.com в срок до 22.02.2024 г.

2024 г., като те трябва да съдържат:

  1. Техническо предложение – описание, снимки и чертеж на предлаганото помещение.
  2. Финансово предложение – предлагана месечна наемна цена за едногодишен период.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Оставам на разположение при възникнали въпроси.