Логическите игри

Логическите игри

Решаването на пъзели не е лесна задача – изисква се по-скоро бърз ум, а не специфични познания в дадена област. Въпреки това някои пъзели успешно симулират теоретичните и практическите разработки на учените.

Пъзелите датират от древни времена, а автентични логически задачи се намират по стените на египетските пирамиди, в древногръцките ръкописи, както и в исторически паметници по цял свят.

Логическите игри оказват положително влияние в развиването на логическо мислене при децата и стимулират тяхната креативност. Те помагат при изграждането на способността за анализи, заключения и решаване на проблемите.

 

За да помогнем на децата в тяхното развитие и да изградим навици у тях за работа в екип, ние събираме дарения под формата на настолни, бордови или всякакъв вид логически игри.

Набираме средства и за закупуването на стоки от първа необходимост, за да може децата да водят пълноценен живот.

 

Ако искате да дарите, моля напишете като основание #дарение за логически игри

 

 

Купихме 10 кубчета на Рубик – децата вече събират и търсят още 10 за лагера

Предварително благодарим на всеки, който откликне на нашия призив.