Детски съоръжения за изграждане на детската площадка

    В момента си тук!
  • Начало
  • ПРОЦЕДУРИ Детски съоръжения за изграждане на детската площадка

Детски съоръжения за изграждане на детската площадка

10.10.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Фондация “Юкрейн съпорт енд реноватион” обявява  процедура по избор на доставчик на детски съоръжения за изграждане на детската площадка за деца 0-12год в двора на центъра за настаняване “Втори дом” гр.Пловдив, бул.”Цариградско шосе”, 106

Предмет на офертата:

Детски съоръжение за деца на възраст 0-12год, като броя на съоръжения да отговаря на безопасна експлоатация съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА.

Съоръженията да са изработени от материали, които съответстват на натоварването при експлоатация, както и да са устойчиви на атмосферни влияния и на въздействието на слънчевите лъчи.

Желаещи да участват, да представят офертите с вкл.техническа спецификация на съоръжения, до 10.11.2023

Офертата следва да съдържа следната информация:

Данни за юридическото лице и официален представител

Цени на съоръжения и отделно за монтаж с вкл ДДС

Начини на плащане

Техническа спецификация на съоръжения

Валидност на офертата

Подпис и печат 

Срок на изпълнение

Срокът за предоставяне на оферти е до 10.11.2023

Начин на представяне на оферти : на емейл: office@ukraine-renovation.com или чрез куриер до адрес: гр.Пловдив, бул.”Източен”,59 

Критерии за оценка и тяхната относителна тежест:

Съответствие с предмета на поръчката – 0-60точки

Предложената цена – 0-20 точки

Начин на плащане-0-20 точки