Skip links

Bulgarian language lessons

We are happy to share that we have launched Bulgarian language lessons led by wonderful Radostina. You can view the first 4 lessons below! For more you can go visit our Youtube page.

Below you can find downloadable lesson for learning Bulgarian:

I-урок-Алфавит-Азбука

II-урок-Местоимения-и-запознаване

II-урок-Поздрави-и-обръщения

II-урок-Спрежение-на-глагола-СЪМ

III-урок-Диалог1

III-урок-Професии

IV-урок-Работа-и-членуване

V-урок-ИМАМ

V-урок-Числа

VI-урок-Въпроси-за-часа-и-мястото.-Пространствени-предлози

VI-урок-Седмица-и-месеци

VII-VIII-урок-Членуване-обяснение

VIII-X-урок-В-Магазина

VIII-урок-СтихотворениеТО

VIII-урок-Членуване-тест

IX-урок-1-во-спрежение.-чета.пиша.мога.зная

IX-урок-2-ро-спрежение.-говоря.правя.благодаря.уча

X-урок-3-то-спрежение.-разбирам.следвам.искам.съжалявам

XIV-XV-урок-Местоимения

XIV-урок-Й-и-Ѝ

XVI-урок-Къде-живея

XVII-урок-Винителен-Падеж

Български-Винителен-и-Дателен-Падежи

Инструменти

Професии2