Accommodation center Second Home

    You are currently here!
  • Home
  • Accommodation center Second Home

A second home - a place of life and growth

Second Home has been a center for development and intercultural exchange for more than a year.

Here, the following educational activities take place:
– Bulgarian language lessons
– English classes for children
– robotics classes for teenagers
– choreography classes
– adult fitness training
– judo and hand-to-hand combat training
– choral singing and piano lessons
– master classes in profile and creativity
– assistance with career guidance and retraining
– the upcoming opening of a library with the goal of hosting literary evenings and talks

Междинни резултати от нашата работа

Regarding the creation

The Plovdiv Municipality provided a large room in which the Ukraine Support & Renovation Foundation established a center for temporary housing of Ukrainians. През пролетта на 2022г. доброволците почистиха, изнесоха стари мебели, ремонтираха и боядисаха помещенията. След десетки дни постоянна работа сградата се превърна във „Втори дом “ за хората, които бяха принудени да напуснат своите домове.

На кого помагаме?

Фондацията фокусира вниманието си главно върху осигуряването на жилища и покриването на нуждите на самотни майки с малки деца, многодетни семейства, хора със специални потребности и пенсионери. Всеки ден „Втори дом“ се посещава от десетки украински семейства, живеещи в град Пловдив, за да участват в образователните програми и събития, организирани от фондацията.

Как помагаме?

На жителите и гостите на „Втори дом“ ние безплатно предоставяме всестранна подкрепа – правна помощ в сътрудничество с фондация „FAR“, образователна, социална и психологическа помощ. Оказваме съдействие при търсене и постъпване на работа, консултации относно необходими документи, помощ при намиране на собствено жилище. Всеки ден „Втори дом“ се трансформира и се превръща в място, където се осъществяват и най-смелите мечти и идеи. Усилията на фондацията и нейните партньори осигуриха уютна среда за живот и създават все повече възможности за развитие за деца и възрастни. Гордеем се, че благодарение на съвместните ни усилия:

– В коридорите на някога изоставена сграда се чува детски смях.
– В обновените учебни кабинети се провеждат занятия.
– Кухнята мирише на украински пайове.
– На тревните площи в близост до сградата цъфтят растения, засадени от жителите през есента.

Ремонтът все още продължава, а ние имаме много планове, които чакат да бъдат реализирани. Фондация Ukraine Support & Renovation провежда дарителска кампания, която да ни доближи до нашата крайна цел още по-бързо.