Skip links

Фондация “Подкрепа и обновяване на Украйна»

Нашата цел: помощ, интеграция, развитие, консултиране, осигуряване на жилища за украинци, намиращи се в България.

Нашите проекти:
1. В Хуманитарния център приемаме помощ от дарители, сортираме за издаване, даваме на тези, които се нуждаят от нея. Изпращаме в цялата страна.

2. Подкрепа на психичното здраве на пострадалите от въоръжена агресия деца и възрастни украинци в Пловдив. Направления на работа на центъра: - индивидуални консултации - `Клуб на Уважаваните хора` - подкрепа и адаптация на възрастните - група за тийнейджъри - студио за личностно израстване - група за подкрепа за възрастни - арт терапия за най-малките

3. Детски дневни центрове. Детски центрове за развитие са буферни предучилищни заведения, които имат за цел да опростят адаптацията в страната, да започнат изучаването на езика и да ваксинират децата в съответствие с нормите на Република България.

4. "Вторият дом" е буферен център за временно пребиваване на бежанци, с осигуряване на необходимите хранителни продукти.
Той е организиран на принципа на комуна, където всички бежанци се редуват да почистват помещенията и двора, има къде да играят децата, има постоянна комуникация между жителите.
В резултат на това хората активно търсят собствено жилище, защото животът в голям мравуняк не е за всеки. Съжителството насърчава хората да обменят контакти, знания.
Продължава постоянната работа в екип. През цялото съществуване на центъра там са живели 263 души, от тях 120 са започнали самостоятелен живот.
Към края на октомври 2022 г.във Втори дом живеят 122 украинци. Сред тях: 47 са деца 17 са инвалиди и възрастни хора.
Ремонтът все още продължава. Местните фирми помагат за осигуряването на фонда със строителни материали за извършване на ремонтни дейности.
Фондация провежда събиране на помощ, за да приближи крайния резултат.

Хуманитарния център
2100/3500 lv
60%
Вторият дом
3000/100000lv
3%
Подкрепа на психичното здраве на пострадалите от въоръжена агресия деца и възрастни украинци в Пловдив
1800/4500 lv
40%
Summer camp
2000/10000lv
20%
Детски дневни центрове
5465/7286 lv
75%
Charity auction for Children's center
3600/20000EUR
18%

Details for donations

Фондация “Подкрепа и обновяване на Украйна»🙏💙💛“Ukraine Support and Renovation”
гр. Пловдив, п.к. 4000,
р-н Централен, бул. Източен 59 ЕИК: 206865340
Можете да помогнете на нашата фондация чрез:
Bank accounts BG49IABG70951001063401-LV.
BG31IABG70951401063401 euro
BG93IABG70951101063401-usd
BIC:IABGBGSF International asset
Bank AD PrivatBank card in Ukraine 5168742227945353

Нашите партньори